WYCHOWANIE PRZEZ TELEWIZJE

Dzieci wychowane na telewizyjnym obrazie nie potrafią myśleć samodzielnie, nie potrafią wyciągać wniosków. Pytane o problemy bardziej ogólne, nie rozumieją pytań. Takie doświad­czenia przekazują nauczyciele nauczania początkowego.
Ponadto oddziaływanie obrazu wyczerpuje się w jego naśla­dowaniu na płaszczyźnie obrazu i akcji. Motyw przeżywania jest zawsze ten sam – dziecko pragnie utożsamić się z bohaterem. Jest to wielkie zagrożenie wobec tak licznych wzorców negaty­wnych. Symbolika filmów dla dzieci przedstawia odrealniony, wynaturzony świat. Królują zabawki – stworki. Im bardziej wynaturzone, tym więcej mają zainteresować i działać na wyobraźnię. Niestety, takie projekcje zaludniają dziecięce sny i marzenia lękami i niepokojami. Są bezładną plątaniną, zbitką różnych drastycznych obrazów.
Do bardzo częstych symboli należy pięcioramienna gwiazda. Dla nas był to symbol ucisku. Dlaczego jest pokazywany dzieciom?

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!