UZALEŻNIENIE MYŚLI

Manipulacja człowiekiem oznacza zawładnięcie jego świado­mością. Można powiedzieć, że współczesny człowiek posiada umysłowość „uzależnioną” od tworzywa informacji. W jaki stan wiedzy wyposażają człowieka dzisiejsze środki przekazu? Wśród sformułowań dotyczących postaw człowieka media najczęściej przekazują dwubiegunowość: postępowy lub zacofany. W rękach „postępowych” jest ogromna większość środków przekazu. Człowiek współczesny otrzymuje więc recepty, jak być „postę­powym”. Z „postępem” wiąże się przede wszystkim fascynacja światem techniki, a szczególnie informatyki. Daje to człowiekowi często prymitywną satysfakcję panowania nad światem, poczu­cie zwielokrotnienia własnych sił. Promieniuje to na stosunek do siebie samego – osłabia krytycyzm. Przedmiotem satysfakcji z postępu staje się wszystko, co wybiega naprzód, co „może być”, co może zaistnieć. Dzisiejszy człowiek dostaje lekcję od mediów, aby nie ośmielił się wzorować na żadnych tradycjach, na tym, co było. Liczą się najnowsze teorie. Nieustannie czytamy i słyszymy o tym, że „najnowsze badania wykazały”. Któż zatem może oprzeć się „najnowszym”?W związku z tym wszystko, co dawne i „stare” stanowi mniejszą wartość, łącznie ze starym człowiekiem. Człowiek więc poddaje się tej. obróbce nowoczesności, mobilizując uwagę przede wszystkim na tym, co opatrzone jest etykietą „najnowszej teorii”. Poprzez przekaz mediów niejako świat „przychodzi” do człowieka, dając mu poczucie wszechobecności i wszech­wiedzy o tym, co być powinno i jak należy czynić.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!