PYTANIE O KOŚCIÓŁ

Pytanie: „Dlaczego Kościół miesza się do polityki?” Jeżeli polityką, za Arystotelesem, nazwiemy troskę o wspólne dobro – to Kościół jest zobowiązany do uczestnictwa w tej trosce i jest to wyrazem jego służby. Kościół bywa „w zależności od koniunktury politycznej” raz poprawiany, że „za słabo uczestniczy w realizacji przemian”, kiedy indziej strofowany, że „miesza się do polityki”. Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi Jest to fundamentalna teza politycznej myśli Jana Pawła II. Racją bytu Kościoła jest dawanie świadectwa prawdzie, miłości i wolności (por. „Redemptor Hominis” 12). Jest to właśnie droga rozwoju człowieka i narodu i na tej drodze służy Kościół. Droga ta biegnie przez moralność, a nie obok niej. Miłość do Boga i miłość do człowieka stanowi przecież sam korzeń moralności Dlatego walka z religiąjest uderzeniem nie w Boga, ale w człowieka, w Jego niezbywalne prawo do szczęścia poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Walka ta pociąga za sobą demoralizację już nie tylko poszczególnych ludzi, ale całych narodów a nawet pokoleń, na co dowodów nie trzeba daleko szukać (P. Jaroszyński, „Etyka”, s. 115).

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!