POSŁUGIWANIE SIĘ SŁOWEM

Media zawłaszczają i reinterpretują posługiwanie się słowem, symboliką i instytucjami w sposób umożliwiający sprawowanie nad nimi kontroli ideologicznej. Ta ideologia religijna jest źródłem ideologii życia. U jej podstaw jest teoria indywidualisty­czna i subiektywistyczna. Uniformizujący wpływ mass mediów na zachowanie całego społeczeństwa jest praktycznie nieograniczony. Jest wyprepa­rowaniem człowieka z jego indywidualności, niszczeniem tożsamości regionalnej, społecznej i narodowej. Na ich miejsce pojawiają się alternatywne subkulturowe wzory komunikacji. Odbiorcy informacji bardzo słabo uświadamiają sobie, że istniejący system komunikacji gromadzi informacje, aby sprawować nad nimi kontrolę. Nie uświadamiają sobie także, że cały system komunikacji niszczy ich tożsamość, ich szanse społeczne i narodowe. Za dobro przyjmują zjawiska homogenizujące świat, występujące jako jednorodność kultury, standaryzacja gustów, postaw i zainteresowań. Człowiek poddaje się temu procesowi ujednolicenia w myśleniu, w odczuwaniu, w doznawaniu.Rezygnuje z przyjętych tradycyjnych wzorów postępowania. Na ich miejsce przyjmuje nowe, zmienne i krótkotrwale wzory jak wszystkie wzory kultury masowej. Media mają także wpływ na homogenizację świata poprzez narzucane tempo przekazu. To właśnie media są czynnikiem wzmagającym szybkość wydarzeń. Wciągają odbiorców w tryby pośpiechu, włączają do ogólnej gonitwy. Ta homogenizacja świata jest niestety cywilizacją smutku i samotności, a nie cywilizacją miłości, jedności i porozumienia.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!