KSZTAŁTOWANIE POSTAW

Manipulacja jest nie tylko po to, aby człowiekowi wmówić pewne ideologie. Jest również po to, aby człowiekiem dyspo­nować i aby on był dyspozycyjny. Dlatego składa się człowiekowi propozycje na życie. Altruizm jest w cieniu wszelkich wyborów – jako mało opłacalny. Sposób przekazu pozwala widzieć życie jako kryterium interesu, korzyści i skuteczności. Takie postawy ofiarowuje współczesna filozofia poprzez mass media. Święcą one dziś szczególnego rodzaju triumf. Człowiek zafascynowany tym przekazem ulega złudzeniu, że jest w stanie przemienić życie według własnego zamysłu, że jest w stanie tu i teraz stworzyć szczęście dla siebie. Człowiek zaczyna sądzić, że jest on jakoby sam sobie celem, sam jedynym sprawcą i demiurgiem własnej historii (KDK 20). Oznacza to również swoisty sposób patrzenia na wartości absolutne. Jeżeli media zostawiają w swoich progra­mach miejsce dla religii, to jest to pewien sposób zaspokojenia „irracjonalnych” potrzeb człowieka. Potrzeby te widzi się i ukazu­je na równi z potrzebami podziwu piękna, poezji czy dramatu.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!