KONFERENCJA KAIRSKA

W mediach publicznych, z wyjątkiem katolickich, nie było też żadnej meiytorycznej dyskusji na temat dokumentu kairskiego. Kair był eksponowany w relacjach sensacji „za” i „przeciw” . Przeciętny czytelnik, widz czy słuchacz nie mógł mieć żadnego prawdziwego obrazu o tym, co zawiera dokument. Projekt dokumentu został tak przygotowany, aby z jednej strony wskazać na troskę o poziom życia ludności świata, a z drugiej strony przedstawiał postulat ograniczenia liczby ludności świata poprzez „bezpieczną aborcję”, sterylizację i antykoncepcję. Wprowadzał niejasne pojęcia, co zawsze jest celem manipu­lacji świadomością ludzi. Do takich pojęć należały na przykład „zdrowie reprodukcyjne” czy „bezpieczna aborcja” . Aby zrobić wrażenie obiektywizmu, w dokumencie znalazły się stwierdzenia o propagowaniu dobrowolnej abstynencji, dziewictwa i odpowie­dzialnych zachowań seksualnych – co przyczynia się do trwa­łości rodziny i do zapobiegania patologii.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!