Czynniki społeczne

Człowiek jest uzależniony od wielu czynników społecznych, ekologicznych, przestrzennych, ekonomicznych i kulturowych. Czynniki te uzupełniają się nawzajem, tworząc jedną całość. Zależności te można zaobserwować przede wszystkim w mniejszych skupiskach ludzkich czyli w obrębie wioski, osiedla, miasta. Współzależność tych czynników powoduje, iż konieczne jest stworzenie lokalnej polityki działania, które w najlepszy sposób spełni oczekiwania mieszkańców danego terenu. Stworzone plany staja się z kolei wytycznymi do realizacji działań. Chcąc zrealizować te wytyczne należy zacząć od stworzenia planu czyli wytyczenia konkretnych celów oraz czasu ich realizacji. W przypadku gminy może to być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument ten powinien określać możliwości i wskazówki dotyczące ewentualnego stawiania budynków, budowy dróg, farm wiatrakowych itp. Wskazówki te określać powinny plany co najmniej na kilkanaście lat, aczkolwiek należy uwzględnić ewentualne poprawni i zmiany, które mogą pojawić się w dowolnym czasie. Dokument ten może się okazać przydatny przede wszystkim w przypadku inwestycji obejmujących większą grupę mieszkańców czyli przedsięwzięć obejmujących gminę lub osiedle. W przypadku mniejszych grup czy osób prywatnych konieczne jest stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyli dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące konkretnego terenu, najczęściej nieruchomości. Właśnie tam znajdować powinny się uwagi dotyczące ewentualnego postawienia dodatkowych budynków o charakterze mieszkalnym, usługowym lub gospodarczym. Oprócz tego należy opracować szereg dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lokalnego społeczeństwa. Poszczególne plany powinny wzajemnie się uzupełniać i stanowić zbieżną całość. Najistotniejszy jest plan zagospodarowania przestrzennego, powinien on bowiem stanowić swoiste wytyczne dla kolejnych programów i opracowań. Plan zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać m.in. wytyczne określające możliwość wykonania zabudowy czyli budynków mieszkalnych, zakładów pracy, a także miejsc o charakterze rekreacyjno – sportowym, służącym wszystkim mieszkańcom. Brak tego dokumentu może spowodować utrudnienia w przypadku ewentualnych działań zmierzających do rozbudowy lub modernizacji konkretnego terenu. Dlatego też bardzo istotne jest, aby mieszkańcy danego terenu mogli mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w tworzeniu tego typu planów, bowiem kwestia ta dotyczy przede wszystkim ich życia i poprawnego funkcjonowania jako ogółu. Przykładowo, budując plac zabaw w wiosce lub na osiedlu należy zwrócić uwagę, by umiejscowić go w centralnym punkcie, do którego będą mieli wszyscy mieszkańcy danego terenu. Z założenia plac zabaw ma spełniać funkcję rekreacyjną dla wszystkich dzieci, wobec tego należy wyznaczyć miejsce bezpieczne i ogólnie dostępne, odpowiednio oddalone od głównych dróg tudzież miejsc, które mogą stanowić utrudnienie lub swoiste zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.

Witaj na moim blogu parentingowym! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących relacji z dziećmi i sposobów na wychowanie. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta tematyka i zostaniesz tutaj na dłużej!